TISZTA FORMÁK ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSA

Tisztelt Pályázó!

Örömmel értesítem Önt, hogy a Tiszta Formál Alapítvány a 2014. március 13.-án meghozott kuratóriumi döntése értelmében a „Rászoruló gyermekek sportoktatásának támogatása” című pályázatuk megvalósítását támogatja. A támogatás mértéke: 100.000 Ft.  (A támogatásból gyermekek sportversenyekre történő eljutását fedezzük) Ezúton is köszönjük az alapítvány támogatását!  - Insticei Zoltán elnök

Tisztelt Pályázó! (NEA-14-M)

Örömmel értesítjük, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás kollégium által 2013. október 22-én megjelentetett,NEA-14-M kódszámú, a “Civil szervezetek működési célú támogatása 2014.” című pályázati felhívásra benyújtott, NEA-NO-14-M-0578pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett Az egyesület 2014. évi működésének támogatása című pályázat 700 000 Ft támogatásban részesül.

Tisztelt Pályázó! (NEA-NO-14-SZ)

Örömmel értesítjük, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás kollégium által 2013. október 22-én megjelentetett,NEA-NO-14-SZ kódszámú, a “Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014.” című pályázati felhívásra benyújtott, NEA-NO-14-SZ-0569 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett “Határtalan” -Határon Átívelő Kulturális Kapcsolatok című pályázat 1 250 000 Ft támogatásban részesül.

OLTALOM ÁLLATOTTHON

A Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület 2013.02.01.-én indította az „Állatmenhely létrehozása a Bereg Kapujában” (ÉAOP-5.1.3.-11-2011-0060) elnevezésű programját, melynek fizikai megvalósítása 2014.01.31.-én lezárult.  A projekt eredményeként, a vásárosnaményi egykori lőtér (Hrsz.: 473/3) épületének átalakításával egy 200 m2 alapterületű 60 db kutya és 30 db macska befogadására alkalmas, minden az állatok előírásszerű tartásához, gondozásához szükséges eszközzel és berendezéssel felszerelt állatotthon jött létre.

A projekt az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Programjának (ÉAOP-5.1.3-11 „A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése”) keretében valósult meg 30.157.568 Ft költségvetéssel, melyből  28.649.689 a vissza nem térítendő támogatás (ERFA) és 1507879 Ft az Egyesület által vállalt saját hozzájárulás. A fejlesztéshez szükséges ingatlant a Vásárosnaményi Városi Önkormányzat díjtalanul biztosította.

Az OLT-Alom Állatotthonban – mely az első ilyen jellegű intézmény a kistérségben – a városban és környékén befogott kóborló ebek és macskák kerülnek átmeneti elhelyezésre, ahol 4 fő szakképzett dolgozó és számos önkéntes gondoskodik az ellátásukról, és örökbeadásukról. Az állatok szakszerű befogása és gondozása érdekében 2 fő ebrendész képzésére is sor került.  A beruházás mellett, 12 örökbefogadási nap, 2 ivartalanítási nap, és 4 db az érdeklődőket a felelősségteljes és szakszerű állattartás szabályaival megismertető szemléletformáló rendezvény is megvalósult, melyek a fenntartási időszakban is évente megrendezésre fognak kerülni.

A KÖZÖSEN A JÖVŐÉRT PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

A projekt címe

TÁMOP 1.4.1.-11/1 c. projekt

„Közösen a jövőért”

A projektköltség

A tervezési útmutató alapján a TÁMOP 1.4.1.-11/1 rendelkezésre álló keretösszege 1.000.000 000 Ft.

A projekt igényelt pénzügyi keretösszege 59 790 325 Ft.

A támogatás mértéke 100 %.

A projektgazda

Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület (BIKSZE)

Székhelye: 4932 Márokpapi, Kossuth út 45.

A Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület 2001-ben alakult. Az Egyesület főbb tevékenységi körei kilenc nagy csoportot ölelnek fel az Alapító Okiratban foglaltak szerint:

- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

- Kulturális tevékenység

- Környezetvédelem

- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

- Egészségmegőrző, prevenciós programok

- Szakülések, vitaülések lakossági fórumok, kiállítások, előadások, túrák, tanulmányutak, táborok szervezése, amelyek elősegítik a kitűzött célok elérését

- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

- Sport

- Kapcsolatteremtés, együttműködés egyéb partnerekkel


A hátrányos helyzetű csoportokon belül kiemelt figyelmet fordítanak a térségben élő roma fiatalok és gyermekek, a kisebbséghez nem tartozó, de szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok érvényesülési lehetőségeit biztosító projektek megvalósítására.

A Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület, mint projektgazda önállóan valósítja meg a „Közösen a jövőért” a vásárosnaményi kistérségben című projektet. A projekt megvalósítására nem jön létre konzorcium.

A projektgazda a projekt keretében a 6 kistérségi településen (Barabás, Beregdaróc, Tarpa, Tiszavid, Vámosatya, Vásárosnamény) eddig nem létező komplex, a helyi szükségletekre válaszoló közösségi feladat ellátását kívánja megvalósítani. A projekt keretében történő tevékenységekben a vásárosnaményi kistérség 6 települése érintett, kiemelt helyszín Vásárosnamény, ahol a tervezett képzési és szolgáltatási programelemek valósulnak meg.

A programba bevonni tervezett létszám 25 fő hátrányos helyzetű munkanélküli/álláskereső személy. A képzési és szolgáltatási programelemben résztvevők létszáma 25 fő, melyből 13 fő gyermek-és ifjúsági felügyelő, 12 fő óvodai dajka OKJ-s képzésen vesz részt, valamint a 25 fő részére családi napközi tanfolyam elvégzése biztosított. A sikeres vizsgát tett személyek közül 20 fő részére biztosít lehetőséget a hat hónapos foglalkoztatási támogatásban, valamint az ehhez kapcsolódó továbbfoglalkoztatási szakaszban való részvételre a projekt. A megvalósítás tervezett időtartama 18 hónap.

A program által megcélzott hátrányos helyzetű célcsoport, elsősorban a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült nők, a 25. életévüket be nem töltött álláskeresők, valamint azon álláskeresők, akik a projektbe vonást megelőző hat hónapban nem folytatattak rendszeres – az Flt. 58. § (5) bekezdés e) pontjában meghatározott kereső tevékenységet-, vagy a munkaügyi központ legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként tartja nyilván.

A projekt keretében megvalósuló komplex tevékenység célja, a kistérségi foglalkoztatási lehetőségek bővítése, tekintettel a hiányzó közösségi feladatok ellátására, a hátrányos helyzetű munkanélküli és tartósan inaktív személyek felzárkóztatása, a helyi munkaerő-piaci sajátosságokhoz igazodva, a helyi közösség érdekeit figyelemmel tartva.


Egyesületünk  a Nemzeti Családi és Szociálpolitikai Intézet támogatásával sikeresen valósította meg a CSP-PK-12-7313 számon nyilvántartott pályázatát, amelyen 15 főt tudott őszi pihentető családi programhoz juttatni. A  résztvevők megismerkedhettek a Bükkalja nevezetességeivel, a bogácsi fürdővel, Eger történelmi értékeivel.