A KÖZÖSEN A JÖVŐÉRT PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

A projekt címe

TÁMOP 1.4.1.-11/1 c. projekt

„Közösen a jövőért”

A projektköltség

A tervezési útmutató alapján a TÁMOP 1.4.1.-11/1 rendelkezésre álló keretösszege 1.000.000 000 Ft.

A projekt igényelt pénzügyi keretösszege 59 790 325 Ft.

A támogatás mértéke 100 %.

A projektgazda

Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület (BIKSZE)

Székhelye: 4932 Márokpapi, Kossuth út 45.

A Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület 2001-ben alakult. Az Egyesület főbb tevékenységi körei kilenc nagy csoportot ölelnek fel az Alapító Okiratban foglaltak szerint:

- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

- Kulturális tevékenység

- Környezetvédelem

- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

- Egészségmegőrző, prevenciós programok

- Szakülések, vitaülések lakossági fórumok, kiállítások, előadások, túrák, tanulmányutak, táborok szervezése, amelyek elősegítik a kitűzött célok elérését

- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

- Sport

- Kapcsolatteremtés, együttműködés egyéb partnerekkel


A hátrányos helyzetű csoportokon belül kiemelt figyelmet fordítanak a térségben élő roma fiatalok és gyermekek, a kisebbséghez nem tartozó, de szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok érvényesülési lehetőségeit biztosító projektek megvalósítására.

A Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület, mint projektgazda önállóan valósítja meg a „Közösen a jövőért” a vásárosnaményi kistérségben című projektet. A projekt megvalósítására nem jön létre konzorcium.

A projektgazda a projekt keretében a 6 kistérségi településen (Barabás, Beregdaróc, Tarpa, Tiszavid, Vámosatya, Vásárosnamény) eddig nem létező komplex, a helyi szükségletekre válaszoló közösségi feladat ellátását kívánja megvalósítani. A projekt keretében történő tevékenységekben a vásárosnaményi kistérség 6 települése érintett, kiemelt helyszín Vásárosnamény, ahol a tervezett képzési és szolgáltatási programelemek valósulnak meg.

A programba bevonni tervezett létszám 25 fő hátrányos helyzetű munkanélküli/álláskereső személy. A képzési és szolgáltatási programelemben résztvevők létszáma 25 fő, melyből 13 fő gyermek-és ifjúsági felügyelő, 12 fő óvodai dajka OKJ-s képzésen vesz részt, valamint a 25 fő részére családi napközi tanfolyam elvégzése biztosított. A sikeres vizsgát tett személyek közül 20 fő részére biztosít lehetőséget a hat hónapos foglalkoztatási támogatásban, valamint az ehhez kapcsolódó továbbfoglalkoztatási szakaszban való részvételre a projekt. A megvalósítás tervezett időtartama 18 hónap.

A program által megcélzott hátrányos helyzetű célcsoport, elsősorban a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült nők, a 25. életévüket be nem töltött álláskeresők, valamint azon álláskeresők, akik a projektbe vonást megelőző hat hónapban nem folytatattak rendszeres – az Flt. 58. § (5) bekezdés e) pontjában meghatározott kereső tevékenységet-, vagy a munkaügyi központ legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként tartja nyilván.

A projekt keretében megvalósuló komplex tevékenység célja, a kistérségi foglalkoztatási lehetőségek bővítése, tekintettel a hiányzó közösségi feladatok ellátására, a hátrányos helyzetű munkanélküli és tartósan inaktív személyek felzárkóztatása, a helyi munkaerő-piaci sajátosságokhoz igazodva, a helyi közösség érdekeit figyelemmel tartva.


Egyesületünk  a Nemzeti Családi és Szociálpolitikai Intézet támogatásával sikeresen valósította meg a CSP-PK-12-7313 számon nyilvántartott pályázatát, amelyen 15 főt tudott őszi pihentető családi programhoz juttatni. A  résztvevők megismerkedhettek a Bükkalja nevezetességeivel, a bogácsi fürdővel, Eger történelmi értékeivel.