Home Hírek események Partnereink Kapcsolat Galéria Tevékenységeink
BEREGI IFJÚSÁGÉRT KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET

„Közösen a jövőért”


A Beregi Ifjúságért Egyesület 2001 áprilisában alakult 15 alapító taggal azon cél érdekében, hogy társadalmi kezdeményezésen alapulva, a gyermek és ifjúsági korosztály bevonásával olyan szociális- és kulturális- környezetvédelmi- és szabadidős programok, projektek megvalósítása, amelyek biztosítják a kistérségben található települések fiataljai számára a korosztályuknak megfelelő minőségi életszínvonalat, választ adva a XXI. század – hátrányos helyzetű térségünket halmozottan érintő – kihívásaira, növelve ezzel a kistérség szociális, kulturális, gazdasági megtartó erejét.

A Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület, mint projektgazda önállóan valósítja meg a TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0006  „Közösen a jövőért” a vásárosnaményi kistérségben című projektet.

A projektgazda a projekt keretében a 6 kistérségi településen (Barabás, Beregdaróc, Tarpa, Tiszavid, Vámosatya, Vásárosnamény) eddig nem létező komplex, a helyi szükségletekre válaszoló közösségi feladat ellátását kívánja megvalósítani. A projekt keretében történő tevékenységekben a vásárosnaményi kistérség 6 települése érintett, kiemelt helyszín Vásárosnamény, ahol a tervezett képzési és szolgáltatási programelemek valósulnak meg.

Megoldást kínál azon szülők számára, akik 3 évesnél fiatalabb gyermekük mellől be szeretnének lépni vagy vissza szeretnének térni a munkaerő-piacra.

Nő a térség iskolázottsági, képzettségi színvonala.

A szolgáltatási programcsomag eredményeképpen jelentősen fejlődnek a bevontak munkaerő-piaci kompetenciái, melyek elengedhetetlenek a nyílt munkaerő-piaci integrációhoz/reintegrációhoz.

Nő a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok (nők, romák) esélyegyenlősége, integrációja.

Mintát, követendő példát, értékeket mutat a bevontak családtagjainak, ismerőseinek, a helyi közösségeknek.

Közösségépítő hatással bír.

A projekt megvalósítók, valamint az együttműködő szervezetek tudást és tapasztalatot szereznek, melyeket alkalmazni tudnak további programok megvalósítása során.

Munkaadókkal való kapcsolatfelvétel, informálás segíti a későbbi foglalkoztatási esélyeket.

A program innovatív jellege miatt (kiemelt figyelmet szentel a kistérségben élő Gyes-ről, GYED-ről visszatérő nők munkaerő-piaci integrációjára) mintaprojektként bővítheti a fogalakoztatás színvonalát a térségben.

A programba bevont személyek számára (25 fő) piacképes, a közösségi feladatok ellátását biztosító végzettség megszerzése, óvodai dajka, gyermek és ifjúsági felügyelő kisgyermek gondozó és nevelő OKJ szakképesítés, valamint a foglalkoztatási részhez illeszkedve családi napközi képzés során, tanúsítvány megszerzése.

Életmód, életvitel tanácsadás nyújtása az életvezetési problémákkal küzdő bevontak részére, mellyel csökkenthetőek az egyén családját érintő problémák is

Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztésével hozzásegíteni a célcsoport tagjait a végzettségüknek, képzettségüknek megfelelő munkához jutását.

A foglalkoztatási programelem lehetőséget nyújt a bevont személyek számára (20 fő) szakmai tapasztalatszerzésre, valamint arra, hogy felkészítse a bevontakat a nyílt munkaerő-piaci beilleszkedésre.

A program során végzett közös tevékenység, a közös cél érdekében tett erőfeszítések eredményeképpen a helyi magyar és cigány lakosság között erősödik a bizalom és a kölcsönös elfogadás.